“40 X 40”大理石能做什么

发布: 2014-7-25 13:22 | 作者: vivian | 来源: 室内中国 INTERIOR DESIGN CHINA

用40*40cm的大理石瓷砖能做出什么?我们从工艺品公司布满灰尘的仓库中找出了一些大理石瓷砖,思考如果用喷水切割机对其进行切割然后简单组装,其过程中不浪费任何材料的话可以做成什么样的工艺品?带着这个问题,我们尝试着制造出了7种产品。这些产品采用的相同的生产工艺,在形态和功能上具有一定的相关性。


40 (1).jpg


40 (2).jpg


40 (3).jpg


40 (4).jpg


40 (5).jpg


40 (6).jpg


40 (7).jpg


40 (8).jpg


40 (9).jpg


40 (10).jpg


40 (11).jpg


40 (12).jpg


40 (13).jpg


40 (14).jpg


40 (15).jpg


40.jpg


20140702_135937_000.jpg


20140702_135937_001.jpg


20140702_135937_002.jpg


20140702_135937_003.jpg


20140702_135937_004.jpg


20140702_135937_005.jpg


20140702_135937_006.jpg


20140702_135937_007.jpg


20140702_135937_008.jpg


20140702_135937_009.jpg


20140702_135937_010.jpg


20140702_135937_011.jpg


20140702_135937_012.jpg


20140702_135937_013.jpg


20140702_135937_014.jpg


20140702_135937_015.jpg

2014-7-25 14:16:06
2014-7-31 13:25:15
真是懂技术的变态啊
2014-8-04 17:36:00
2014-8-05 16:26:17
不错!很有想象力

网络资源

MATRIX 矩阵室内设计
室内中国欢迎您的加入